Případová studie

Neřízený růst skoro způsobil bankrot

Situace

 • Stavební firma se dostala do situace, která je typická, když rychlý růst nejde ruku v ruce s novými procesy a úpravou struktury řízení. Jediná zakázka ve výši obratu, který doposud dělala firma za celý rok, dostala majitele do chaosu, kdy teprve za běhu zjišťoval, co větší firma pro své fungování potřebuje.
 • “Olej do ohně” ještě přilil chybějící rozpočtář a špatný odhad při nacenění velké zakázky, kdy miliony tečou přes účet, aniž by se vědělo, co z toho je skutečný zisk. Režijní náklady se vymkly kontrole a “sežraly” vše, co se vydělalo, nehledě na velikosti obratu. Komplikace s cashflow a kupa pohledávek po splatnosti na sebe pak nenechaly dlouho čekat.
 • Mezi dalšími problémy, které firmu do těžké situace dostaly, jsme zařadili absenci procesů a systému řízení firmy, špatnou organizace zaměstnanců, chaotické rozdávání úkolů a nevedení porad. Skvělý příklad za všechny je, že se místo pondělní porady manažeři křížem krážem vydali na stavby, a až pak si po telefonu hlásili, co kdo po kom potřebuje. Prostě chaos.

Řešení

 • Firma stagnovala, stres na pracovišti narůstal a “klín se vytloukal dalším klínem”. Problémy se neřešily, ale odsouvaly. Naštěstí si však majitel přiznal dřív, než bylo pozdě, že to sám nezvládá a potřebuje pomoct.
 • Prvním naším krokem bylo uklidnění situace. Když začínají chodit předžalobní výzvy kvůli nezaplaceným závazkům, tak to není zrovna jednoduché, ale řešení existuje vždy. Od toho jsou tu naši právníci, kteří ví, jak se účinně bránit a pohledávky odložit. Cílem je samozřejmě dostat se do bodu, kdy firma zvládne pohledávky splatit.
 • Po uklidnění situace jsme s čistou hlavou vytvořili strategický plán. Podle minulých účetních uzávěrek jsme stanovili optimální obrat, potenciální zisk a režijní náklady, skutečně úměrné dle velikosti této firmy a jejím projektům. Následující rok jsme firmu udrželi ve stanoveném obratu a vygenerovaný zisk použili na splácení starých pohledávek. To se ale neobešlo bez důležitého pravidla; “Všechny nové pohledávky se platí včas, aby firmu opět nezavalily”.
 • Finanční řízení ale není vše, v čem bylo potřeba udělat pořádek. Bez správně nastavených systémů pro rozdávání úkolů, řízení zaměstnanců, porad a dalších procesů by se firma opět uvrhla do chaosu.
 • Klasickou chybou také bylo, že majitel aktivně nepoptával nové zakázky (na což neměl čas, neboť hasil jeden problém za druhým). V dnešní době se žádná firma také neobejde bez moderního webu, který neslouží pouze jako vizitka. S dobrou marketingovou optimalizací je totiž web nástroj, přes který chodí poptávky “samy”.

Výsledek

 • Pravidelné schůzky s majitelem v týdenním intervalu a změny, které jsme doporučili a společně zapracovali, přinesly své ovoce. Koneckonců, firma je odraz majitele, a proto musel změnu udělat především on sám. V tomto případě jsme naštěstí nemuseli dosazovat krizového manažera, který by firmu po určitou dobu vedl. Majitel se dobře sžil s novými procesy a metodami řízení, díky kterým dnes sám udržuje ve firmě pořádek a stabilitu.
 • Nejen v tomto případě, ale ve všech byznysech platí, že když firma příliš rychle roste, ale nepřizpůsobí tomu strukturu a systém řízení, celý “organismus” se přetíží a ztratí v chaosu. Díky nastavení struktury a stanovení optimální výše obratu, při které je firma schopna mít pod kontrolou náklady a generovat zisk, jsme postupně umořili všechny staré závazky.
 • V dalších letech jsme mohli přejít k dalšímu budování odběratelského a dodavatelského řetězce, pozvolnému zvyšování obratu a rozvoji společnosti. Skvělou odměnou za naši práci je vidět firmu ve stavu, kdy obří zakázka přináší růst, namísto chaosu a rozkladu společnosti zevnitř. Dnes firma realizuje velké developerské projekty, což byl před 5 lety, kdy jsme se poprvé potkali, jejich hlavní cíl
///

Kontakt

Zatím nám nemusíte sdělovat nic důvěrného. Pojďme si prvně domluvit schůzku.

Máte nějaké otázky ohledně našeho fungování? Napište nám nebo zavolejte a rádi se Vám budeme věnovat.

Léčení firem, s.r.o.
IČO: 053 98 347
Olomouc
Kaštanová 1055/14, 779 00